Kontaktinformasjon til styret

Styret i DSF for 2024

Leder: Tommy Kjennerud
Styremedlem: Sigurd Salvesen
Styremedlem: Gro D. Lervik
Styremedlem: Svein F. Pettersson
Styremedlem: Astri Hauge 
Revisor: Gyrid Steen og Astri Hauge