Klubben arrangerer årlig utstilling

Resultater fra Landsutstillingen 2013

Her er resultatene fra Landsutstillingen for 2013!!

 Norgesmesterskap

Klasse 1A Utstillingsundulater

Beste hann:

 1. premie                - Spangle lysegrønn – Anders Jørgensen
 2. premie – Grågrønn - Tonje Nes
 3. premie – Isabell grågrønn – Anders Jørgensen

Beste hunn:

 1. premie – Lysegrønn – Tonje Nes
 2. premie – Spangle isabell grågrønn – Anders Jørgensen
 3. premie -  Isabell lysegrønn – Anders Jørgensen

Norgesmester klasse 1A: Spangle lysegrønn – Anders Jørgensen

Klasse 4 A Nymfeparakitter

Gruppe 1 Normal grå/Hvithodet grå

2. premie gruppe –Normalfarget - AtleStornes

Klasse 5A Dvergpapegøyer

 1. premie klasse – Opalin Rosenhodet - Frode Solberg
 2. premie klasse – Gulgrønn Fischer – Frode Solberg
 3. premie klasse – Normal Rosenhodet - Dieter Kenzbock

Norgesmester klasse 5A – Opalin Rosenhodet -Frode Solberg

Klasse 6A Domestiserte finker

Gruppe 1 – Sebrafink hanner

 1. premie gruppe – Hvit  - Per Odd Kværnsveen
 2. premie gruppe – Hvit – Odd Egil Eriksen
 3. premie gruppe – Hvit – Per Odd Kværnsveen

Gruppe 2 – Sebrafink hunner

 1. premie gruppe – Normalfarget – Odd Egil Eriksen
 2. premie gruppe –Hvit – Per Odd  Kværnsveen
 3. premie gruppe – Hvit– Per Odd Kværnsveen

Norgesmester klasse 6A: Hvit hann - Per Odd Kvernsveen

Klasse 7A Spissnebb – Oppdrett

 1. premie klasse – Amerikansk  rosenfink – Per Odd Kværnsveen
 2. premie klasse – Blåhodet papegøyeamadin – Ulrik Linnestad
 3. premie klasse – Rødhodet papegøyeamadin – Astri Hauge

Norgesmester klasse 7A: Amerikansk Rosenfink – Per Odd Kværnsveen

Klasse 9A – Mindre papegøyer – Oppdrett

Gruppe1 - Dverg- og spurvepapegøyer

 1. premie gruppe  -  Brillespurvpapegøye – Ale Stornes

Gruppe 2 – Gress, Rosella, Kakariki og Nymfeparakitter

 1. premie gruppe -  Koboltvinget Smalnebbsparakitt -  Lars Aurstad
 2. premie gruppe – Baraband parakitt – Astri Hauge
 3. premie gruppe – Undulater – Gro D. Lervik

Klassevinnere

 1.  premie klasse -  Koboltvinget Smalnebbsparakitt -  Lars Aurstad
 2. premie klasse – Brillespurvpapegøye-AtleStornes
 3. premie klasse – Baraband parakitt – Astri Hauge

Norgesmester klasse 9A: Koboltvinget Smalnebbsparakitt -  Lars Aurstad

Klasse 10A Større papegøyer – oppdrett

Gruppe 1 Jaco- og Amazonpapegøyer

 1. premie gruppe – Dobbelt gulhodet Amazon – Jørgen Ødegård Jensen

Klassevinner

 1. premie klasse- Dobbelt gulhodet Amazon – Jørgen Ødegård Jensen

Norgesmester - Dobbelt gulhodet Amazon – Jørgen Ødegård Jensen

Åpne klasser

Klasse 5 B Dvergpapegøyer

Gruppe 2 Mutasjoner alle arter

 1. premie gruppe – Lutino Rosehodet – Dieter Kenzbock

Klasse 7B – Spissnebb – Åpen klasse

Gruppe 1  Australske prektfinker

 1. premie gruppe  – Maskebeltefinker – Kristoffer Telseth
 2. premie gruppe- Sebrafinker – Kari  Helene Ågård
 3. premiegruppe – Forbes papegøyeamadin – Astri Hauge

Gruppe2  Andre spissnebb

 1. premie gruppe – Napoleonsvever – Svein F. Pettersson
 2. premie gruppe – Tigerfink –Astri Hauge

Klasse 8B – Frukt- Insekt- og nektarfugler

 1. premie gruppe – Trefarget glansstær – svein Pettersson
 2. premie gruppe - Hvikinnet turaco – Kriststoffer Telseth

Klasse 9B Små papegøyer  

 1. premie klasse – Svalehaleparakitt – Ulrik J. Linnestad
 2. premie klasse – Indisk halsbåndparkitt  -  Dieter Kenzbock
 3. premie klasse – Rosehodet dvergpapegøye – Dieter Kenzbock     

Klasse 10B Større papegøyer

Gruppe 1 Jaco- og Amazonpapegøyer

 1. premie gruppe – Grå Jaco – Tonje Nes
 2. premie gruppe – Gulpannet amazon – Gro Ilebakke

Gruppe 2. Andre store papegøyer

 1. premie gruppe – Hvittoppet kakadue – Lena Sandberg
 2. premie gruppe – Blå/gul  Ara – Lena Sandberg

Klassevinnere:

 1. premie klasse – Grå Jaco –Tonje Nes
 2. premie klasse-  Hvittoppet kakadue – Lena Sandberg
 3. premie klasse – Gulpannet amazon – Gro Ilebakke

Vinnere 5 flakslodd for best pyntede bur:

Bur med Napoleonsvevere - Svein Pettersson og Bjørg Fagervold

Oppdatert informasjon om Landsutstillingen!

1. okt, 2013

Påmeldinger til klassen for utstillingsundulater

Påmeldinger til klassen for utstillingsundulater sendes:
Hans Jørgen Mathisen
hjmathisen@gmail.com
mobil 92288429

Klubben arrangerer hvert år en utstilling. Den finner typisk sted i oktober. De seneste årene har klubben påtatt seg å arrangere Landsutstillingen.

Klubben har påtatt seg å arrangere Landsutstillingen også for 2013. Den vil avholdes i oktober i Drammen Travhall. Styret har nedsatt en utstillingskomite, som har ansvar for å lage et godt arrangement i samråd med NTL. Utstillingskomitéen består av Tom Brekka (leder), Frode Solberg og Svein Petterson. Utstillingskomitéen er allerede i gang med booking av dommere, hall, arrangere festmiddag mm.

Informasjon om årets landsutstilling!!

Nedenfor følger det informasjon om landsutstillingen 2013. Vi gjør særskilt oppmerksom på at vi planlegger å bruke våre hjemmesider til å gi oppdatert informasjon, så sjekk gjerne innom særlig når utstillingen nærmer seg.

Bedømming av fugler skjer i følgende klasser:

Klasser med eksteriørbedømming i utstillingskasser:

Klasse 1          Undulater *)

Klasse 2A       Figurkanari *)

Klasse 2B       Fargekanari  *)                   

Klasse 3          Nymfeparakitter                 

Klasse 4          Dvergpapegøyer                                         

Klasse 5          Domestiserte finker             

Klasser i volierebur:

Klasse 6          Spissnebb                             

Klasse 7          Frukt/insekt og nektarfugler

Klasse 8          Mindre papegøyer               

Klasse 9          Større papegøyer     

*) NB -Påmelding i disse klassene skal sendes direkte til kontaktperson for spesialforeningen innen . oktober:

Utstillingsundulater: Det er pt ikke klart hvordan påmelding skal skje. Nærmere informasjon vil bli kunngjort på våre hjemmesider og også andre relevante steder.

Kanari: Sven Kåre Paulsen, Hægbostad, 4520 Sør-Audnedal  f-fancy@online.no – tlf: 38257272

 Vær spesielt oppmerksom på hvilke fugler som kan stilles ut i oppdrettsklassene. Generelt står det i regelverket at disse klassene gjelder fugler av eget oppdrett fra inneværende utstillingsår, eller som ikke har hatt anledning til å delta på utstilling tidligere. (- Fugler ikke ferdig utfarget etc. til forrige års utstilling.) Det er to klasser som er unntatt fra denne regelen:

Klasse 1 – Undulater: Ingen aldersbegrensning i Oppdrettsklassen

Klasse 2A – Figurkanari og 2B Fargekanari: Kun unger merket med årets ringer kan stilles ut i oppdrettsklassen. Alle andre går i åpen klasse.

Fullstendig gruppeinndeling og reglement kan sendes ut på forespørsel.

Påmeldingsfrist til utstillingen er 11. oktober 2013 - pr. post til Gro D. Lervik, Store Landfall øvre 75, 3025 Drammen eller via mail til gro.lervik@broadpark.no Fugler som ønskes påmeldt etter dette tidspunkt må påregnes å bli avvist. Påmelding etter fristen kan således kun skje etter særskilt avtale

Det er laget et eget påmeldingsskjema, men NTLs standardskjema eller liste med opplysninger kan også benyttes. Påmeldingsskjema kan rekvireres og fylles ut via E-mail (Send en mail til Gro Lervik, se epostadresse ovenfor). Dersom det i ettertid oppstår korrigeringer – gi beskjed så fort som mulig, så prøver vi å rette det før utstillingskatalogen trykkes.

Dommere blir:

Undulat: Kjell Olsen
Fargekanari: Bent Sivertsen
Figurkanari: Ronald Hvam
Spissnebb: Rolf Rørtvedt
Krumnebb: Frank Fredriksen
Dvergpapegøyer: Morten Haug

Innlevering/henting av fugler:

Innlevering i Drammen Travhall fra kl. 16.00 fredag 25. oktober. Husk å kontakte sekretariatet ved ankomst for innsjekking, tilvisning av bur og innbetaling av påmeldingsgebyr. Unntaket gjelder kanari-klassene som har egen registrering, gebyrer osv.

Påmeldingsgebyr er kr. 60,- pr. utstillingsnummer – maks kr. 600,- pr. deltaker som betales ved innlevering.

Åpningstider:

Utstillingen er åpen for publikum:                                                                                      

                        Lørdag 26. oktober    Kl. 12.00 - 18.00

                        Søndag 27. oktober    Kl. 10.00 - 16.00

Kun dugnadsmannskap har anledning til å møte opp før utstillingen åpner kl. 12.00 lørdag.

 Utstillingen stenger for publikum kl. 16.00 søndag 16. oktober, og fuglene hentes snarest mulig etter dette tidspunktet. Vi ber om forståelse for at fuglene må være i burene til utstilling er avsluttet.

Inngangspenger er:

                        Barn/Pensjonister:      Kr. 40,-

                        Voksen:                      Kr. 60,-

                        Familie:                       Kr. 150,-

Utstillere får fri inngangsbillett (for seg selv) utdelt i sekretariatet når påmeldingsgebyret er betalt. Klubbens dugnadsmannskap har fri inngang.

Salg og annonsering:

Det er ikke tillatt å arrangere noe vedr salg av fugler i forbindelse med utstillingen, og det kan derfor ikke tillates salgslapper på utstillingsburene. Det blir imidlertid egne oppslags-steder for salgsannonser, og vi legger oss ikke opp i vanlig privat salg utenfor utstillingslokalet.

Linjeannonser til Utstillingskatalogen vedr salg kan leveres sammen med påmeldingen, og vil bli tatt gratis inn i utstillingskatalogen.

Bevertning:

Foreningen vår har egen kafeteria (salg av pølser, kaker, kaffe og brus) i lokalet fredag ettermiddag og under åpningstidene. Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å bake kaker! Det er viktig å ha et godt utvalg. Gevinster til utlodding mottas også med stor takk – også fra medlemmer fra andre foreninger!

Praktisk vedr stell av fugler og opprigging bur.

I klassene 1 – 5 stilles fuglene i artens godkjente utstillingskasser. Det forutsettes at hver utstiller selv har slike til disposisjon. I klassene 6 – 9 benyttes vår forenings utstillingsvolierer. Disse bør dekoreres penest mulig, og vi oppfordrer utstillerne til selv å ta med ekstra dekorasjonsmateriell til sine bur. (Kunstferdige greiner, bunnmateriale, blader og annen pynt) Greiner etc. vil være tilgjengelig utenfor lokalet. Erfaringsvis er det lurt å ta med sag, tang og festemateriell (ståltråd, strips, verktøyklips) for greiner etc.

 Foreningen vår har som tradisjon å dele ut en oppmuntringspremie på 5 flakslodd til best pyntede bur.Det er viktig for helhetsinntrykket av utstillingen at alle gjør så godt de kan med volierepyntingen!

 Husk å ta med mat- og vannkopper (evt. vannautomater) som er egnet til utstillingsforhold, samt og frø og evt. spesialfór fuglene dine er vant til å spise. Gjør tydelig avtale dersom foringshjelp trengs til dette. Vi regner med at de fleste sørger for sine egne fugler, men ser over at alle har mat og vann lørdag og søndag formiddag.  Ansvaret ligger imidlertid hos utstiller.

 DSF vil ha en tilsynsansvarlig under arrangementet. Tilsynsansvarlig kan kontakte utstiller mht fugler som bør vurderes trukket fra utstillingen grunnet helsemessige forhold. DSF utstillingskomite kan fatte beslutninger i slike saker hvis utstiller ikke følger oppfordring fra tilsynsansvarlig.

Middag med premieutdeling lørdag kveld:

Denne holdes på Rica Park Hotel kl. 20.00 Menyen består av:

-          "Heit" gulrotsuppe med reker og koriander

-          Helstekt entrecôte med sopp, grønnsaker, sellerirotpuré og urtesjy

-          Sjokoladefondant med calvadossorbet

-          Kr 495,- pr. kuvert.

 Påmelding til middagen skjer til Gro Lervik. Prisen er kr. 495,- som innbetales på forhånd til Drammen Stuefuglforenings konto 0530 3824075 innen 3. oktober. Drikke til maten kommer i tillegg. Evt. drinker etc. bestilles/betales i Theaterhjørnet på hotellet. Vi har eget lokale til festmiddagen på hotellet, og kan beholde dette til kl. 01.00.

Landsmøtehotell

For de som trenger overnatting anbefaler vi Rica Park Hotel, Gml. Kirkeplass 3, 3019 Drammen. Tlf: 32263600 eller rica.park.hotel.drammen@rica.no

Priser: Enkeltrom kr. 845, dobbeltrom kr. 1095,- pr døgn. Frokost er inkludert.

Gjestene bestiller og betaler selv.

Selve landsmøtearrangementet:

Foregår søndag 16. oktober kl. 11.00 - 14.00 i Travhallen. Nærmere informasjon om sted vil bli annonsert i utstillingslokalet.  Vi oppfordrer alle deltagende klubber til å påse at de stiller med representanter. Landsmøtehefte med program for utstillingen blir utsendt fra styret i NTL.

Vi trenger dugnadsmannskap!

Som tidligere er det grunn til å minne om at hele arrangementet skjer på dugnad. Vi håper alle støtter helhjertet opp om arrangementet og viser forståelse for at ting må ordnes og håndteres underveis.

Vi trenger dugnadsmannskap hele helgen. Spesielt torsdag ettermiddag og fredag formiddag er det mye å gjøre med montering av bur. Denne oppriggingsdugnaden starter ca kl 18.00 torsdag + kl. 9.00 fredag og fortsetter til vi er ferdig og klar til mottak av fugler. Det er fint om flest mulig kan ta seg fra jobb og bli med på oppriggingen fredag formiddag.

 Under nedriggingen søndag håper vi alle kan hjelpe til etter at de har fanget inn sine fugler! Det er til stor hjelp om også utstillere fra andre foreninger kan hjelpe til en times tid etter at fugler er innfanget for å få lokalet ryddet.

 Det aller viktigste er å delta!

Ikke minst er det viktig at det kommer fugler. Selv om de ikke er i helt perfekt form er det moro for publikum å se dem uansett. Vi må vise bredden i hobbyen vår på en god måte.

Møt opp til en hektisk og veldig hyggelig fuglehelg!

Drammen Stuefuglforening